החמרת מצב בביטוח לאומי

בעולם התעסוקה מוצאים עצמם רבים לא פעם נפגעים בצורה פיזית קשה. פגיעות אלו מאלצים רבים בעל כורחם להפסיק לעבוד ובכך נפגעת יכולתם לפרנס עצמם ומשפחתם. מקרים אלו כמובן נבחנים במסגרת המוסד לביטוח לאומי ונפגעים רבים זוכים לקצבות נכות שונות.

אלו שכבר מקבלים קצבת נכות מהמוסד לביטוח לאומי יכולים להגיש בקשה מחודשת לבדיקת מצבם הרפואי. הגשת בקשה לבדיקה מחודשת אצל הועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי נעשית במצבים של החמרה במצב הרפואי ובכך כשיש הערכה שהמבוטח יש ויזכה לדירוג גבוה יותר ובכך קצבת הנכות אותה מקבל תהיה גבוהה יותר.

הבקשה עבור החמרת מצב מול המוסד לביטוח לאומי יש לעשות דרך טופס "בל 7842". חשוב לדעת שהגשה של הטופס יש ותביא לא פעם את המוסד לביטוח לאומי להגיע למסקנה שמצבו של המבוטח הוטב מאז (הדבר בא לידי ביטוי באופן ברור בטופס עצמו – "לידיעתך, המוסד רשאי לקבוע אחוזי נכות רפואית ודרגת אי כושר נמוכים מאלה שנקבעו בעבר"). מקרים אלו מביאים לא פעם להחלטה של המוסד לביטוח לאומי להפסיק מיד את תשלום קצבת הנכות שניתנה עד כה ואף להגדיר תשלום נמוך יותר.

החמרת מצב יכולה לבוא לידי ביטוי במספר מקרים. האחד, בעת שלמבוטח נקבעה נכות זמנית (נקראת גם נכות צמיתה) בשל פגיעה כלשהי שחווה במקום העבודה וסבור הוא שמצבו הרפואי החמיר ובכך שמורה לו הזכות בהגשת בקשה להחמרת מצב.

המקרה השני הינו כזה שבו נמצאה פגימה חדשה וזו קשורה קשר סיבתי לפגיעה במקום העבודה. כאן הכוונה לפגיעה אחת שחלה בנקודת זמן ולאחר כמה שנים החמרתה הביא לפגיעה בנקודה נוספת בגופו של המבוטח. מקרה נוסף ומעט שונה מדבר על בדיקה מחדש של פגימות שבעבר דחה המוסד לביטוח לאומי הקשר הסיבתי שלה הנוגע לתאונת עבודה אך בקשה להחמרת מצב יש ויכולה להביא את המוסד לביטוח לאומי לחזור בו ולכלול את אותה פגימות ככזו שכיום כן קשורה לאותה תאונה בעבר.

בעת מילוי הטופס הייעודי להחמרת המצב מול הביטוח הלאומי נדרש המבוטח לנמק את סיבת ההגשה. הנימוק חייב להתייחס כמובן לפירוט רחב של השינויים שחלו במצבו הרפואי והתעסוקתי מאז הבדיקה הקודמת של הועדה הרפואית. חשוב כמובן לצרף את המסמכים הרפואיים הרלוונטיים והמעודכנים והם הנספחים החשובים ביותר על מנת להוכיח אודות ההחמרה במצבו ברפואי של המבוטח.

בטופס הבקשה מתבקש המבוטח להתייחס לרצונו או אי רצונו לקביעת הועדה הרפואית לא נוכחותו אלא על פי אותם מסמכים רפואיים שהוגשו. עם זאת, קיימים מקרים בהם המבוטח כן יתבקש להגיע לבדיקה של רופא וזאת לאחר בחינה של המסמכים הרפואיים המעודכנים אותם הגיש.

בעת הגשה על החמרת מצב למוסד לביטוח הלאומי קיימת חשיבות של המבוטח בדיווח אמת ומלא אודות מצבו הרפואי. מבחינת המוסד לביטוח לאומי דיווח חלקי, אי דיווח או דיווח שקרי יש ויוכלו להביא לענישה של המבוטח שדינה קנס כספי ואף מאסר.