מהי רשלנות רפואית?

את התשובה המוסמכת ביותר לשאלה שבכותרת אפשר לקבל  לאו דווקא במלים אלא במספרים: לפי גובה סכום הפיצויים שנפסקו למי שהוכח כי הם נפגעו מרשלנות רפואית.   רשלנות רפואית מוגדרת על […]

את התשובה המוסמכת ביותר לשאלה שבכותרת אפשר לקבל  לאו דווקא במלים אלא במספרים: לפי גובה סכום הפיצויים שנפסקו למי שהוכח כי הם נפגעו מרשלנות רפואית.

 

רשלנות רפואית מוגדרת על פי תוצאותיה החמורות, בעיקר כאשר למטופל או למי שנמנע ממנו טיפול בשל אותה רשלנות נגרם נזק גופני חמור. על מנת לבסס האשמה של רשלנות רפואית נדרשת הוכחת הקשר בין הטיפול השגוי או הלקוי לבין הנזק. לשם ביסוס ההוכחה עשויה ואולי אף נדרשת מעורבותו של עורך דין המתמחה בנושא זה.

 

הטיפול הסביר

 

רבים ממקרים של רשלנות רפואית נגרמים בגלל  העדר טיפול סביר, שהיה צריך להינתן על פי כל שיקול דעת מקצועי, ולא ניתן או שניתן שלא כדין. רשלנות רפואית היא תחום רחב ועשוי לכלול: אי אבחון מחלות או מומים ( של עוברים), הפרה של חובת סודיות, טיפול תרופתי שגוי, ניתוח פלסטי שעיוות את פני המנותח, אי נקיטת אמצעי זהירות נדרשים,  ועוד.

 

חשוב לציין, כי את עוולת הרשלנות בדיני הנזיקין מגדירים הסעיפים 35 ו- 36 לפקודת הנזיקין. בתוכם יש תנאי סף נדרשים לצורך ביסוס עילת תביעה. סביר בהחלט להניח, כי רק עורך דין המתמחה בתחום יוכל, אם בכלל, לבסס עילה לתביעה בגין רשלנות רפואית.

 

דרך ארוכה

 

בשל הרגישות המובנת של התחום והמאמץ של הנתבעים להפריך את ההאשמה ברשלנות עלול התהליך לארוך זמן לא מבוטל. נדרשות ראיות מבוססות, חוות דעת מקצועיות של מומחים, קבלת מסמכים רפואיים המעידים על מצבו של התובע ועל הנזק שנגרם לו בשל רשלנות רפואית לכאורה.

 

לפני שמגישים תביעה בגין רשלנות רפואית חשוב לברר ולבדוק אצל עורך דין מומחה בתחום זה מה היא ההיתכנות והסיכויים שלכם לקבל פיצוי לאחר ביסוס הרשעה בסעיף זה. מדובר, כאמור, בתחום מורכב, המחייב בקיאות לא רק באופן שבו פועלת מערכת המשפט אלא ידע רפואי במיוחד בתחום הנדון או היכרות עם אנשי מקצוע בו, שעשויים לסייע בחוות דעתם לביסוס כתב התביעה.

 

הערכה מושכלת של שיעור הנזק והפיצוי עליו

 

נדרשת הערכה מושכלת של משמעותו הכספית המצטברת של הנזק שנגרם, לרבות אומדן של אבדן הכנסה, פגיעה בכושר ההשתכרות ועוד. גם לשם כך נדרשת מומחיות של עורך דין המצוי בתחום זה.

 

מאחר שהנתבעים יעשו הכול, כצפוי וכמשוער, כדי להפריך ולהזים את התביעה ולהתנער מאחריותם לכאורה בגרימת הנזק בשל רשלנות רפואית, נדרשים התובעים לשכור את שירותיו של עורך דין המומחה בתחום נזיקין בכלל ובנושא רשלנות רפואית בפרט.

 

אם אתם חשים, יודעים ואפילו בטוחים כי נגרם לכם נזק בגלל רשלנות רפואית- אל תהססו להגיש תביעה. אין ספק כי הרשלנות הרפואית היא אחד מסוגי הרשלנויות היותר מקוממות ולו רק בשל חומרת הנזק שעלול להיגרם ממנה, נזק שכולו, רובו או חלקו עלולים להיות בלתי הפיכים. מכאן גם נובע גובה סכום הפיצוי הנדרש.